Výlety

Hora Praděd
Nejmohutnějším horstvem je Hrubý Jeseník s nejvyšší horou Praděd (1492 m.n.m). Se svým plochým temenem by nebyl příliš nápadný, jeho nezapomenutelnou podobu dotváří 145 m vysoká věž na vrcholu, která byla postavena místo staré kamenné rozhledny. Vrchol Pradědu je již nad horní hranicí lesa, která se zde táhne ve výšce kolem 1300 m. Nad tuto výšku vystupuje v Hrubém Jeseníku 20 vrcholů (např. Keprník 1424 m, Šerák 1351 m, Petrovy kameny 1438 m, Vysoká hole 1464 m a Jelení hřbet 1367 m)

Obec Karlov
Obec Karlov je vzdálena 1 km od Malé Morávky, první písemné zmínky o existenci se datují k roku 1693. Těžila se zde železná ruda, stříbro a olovo. Dnes slouží jako jedno z nejznámějších turistických center s množstvím sjezdových tratí, některé mají k dispozici sněžná děla. V obci se nachází krásné stylové stavby a hospůdky.

Lázně Karlova Studánka
Zprávy o prvních pokusech, jak využívat zdejší prameny k léčebným účelům, pocházejí ze 17.století, lázně však vznikly až o 100 let později, v roce 1785, kdy celé bruntálské panství patřilo po konfiskaci po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 řádu německých rytířů. V roce 1785 byl u Dolního pramene postaven dřevěný lázeňský dům s 15 kabinami, ve kterých byly údajně dvě dřevěné vany pro léčbu koupelemi. Blahodárné síly pramenů přitahovaly stále více návštěvníků. Léčebný postup byl následující – voda ke koupelím se ohřívala žhavou struskou, která se vozila z Hubertovských hutí na vozech do prostoru dnešních lázní. V historii Karlovy Studánky sehrávala důležitou roli osada s vysokými pecemi na tavení železa, založená roku 1703 velmistrem Řádu německých rytířů Ludvíkem, na jehož počest byla pojmenována blízká sousední obec Ludvíkov. Po založení lázní v roce 1785 a výstavbě prvních dřevěných budov koncem 18. století si zájem a příliv pacientů v 19. století vyžádal výstavbu zděných léčebných domů.

Vodopády Bílé Opavy
Krásná procházka, která může začít v Karlově Studánce (délka 3 km) nebo v Bělé pod Pradědem (2,5 km). V zimě nedoporučujeme, neboť stezka vede ve vyšších polohách a cesta může být namrzlá.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
Přečerpávací vodní elektrárna je díky technickým parametrům i zasazení do nejvyšších partií Hrubého Jeseníku s výhledem na Praděd velice zajímavým dílem. Elektrárna funguje od roku 1996. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie, zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami, k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době zvýšené spotřeby se pak v turbinovém režimu vyrábí elektrická energie. Význam přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon soustrojí je největší svého druhu v Evropě.

Zámek Bruntál
Renesanční zámek s barokními prvky. Silná zeď jižního křídla je původní gotickou hradbou. Avšak počátky hradu, na jehož základech byl zámek postaven jsou velmi nejasné. Zámek patřil do vlastnictví řádu německých rytířů a od roku 1945 je ve vlastnictví státu.

Hrad Sovinec
Komplex hradu (pevnosti) na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku, byl založen roku 1348. Za účast v protihabsburské revoltě byl hrad zkonfiskován Janu Kobylkovi z Kobylího, který jej v roce 1600 vyženil a dostal se do majetku řádu německých rytířů. Za druhé světové války v něm bylo zřízeno vězení a základna jednotek SS. Po osvobození hrad vyhořel a obnova probíhá až do současnosti. V posledních letech je na hradě bohatý kulturní život.

Zámek Velké Losiny
Složitý zámecký komplex s parkem v širokém údolí opodál obce. Území okolo Losin dlouho patřilo královské komoře, ale bylo stále zastavováno. Zástavní držitelé zde postavili tvrz, která se připomíná ještě roku 1577. Jejím pozůstatkem je silná zaoblená zeď a gotický portál branky ve východním křídle. Zámku se naštěstí nedotkly výraznější pozdější úpravy a dávno vyprchala i atmosféra masových čarodějnických procesů z let 1678 až 1692. Inkviziční tribunál Františka Bobliga z Edelstadtu jen v Losinách 56 upálil. V nedalekém Šumperku byla frekvence čarodějnic pravděpodobně nižší, neboť tam bylo zažehnuto „jen“ 30 hranic.

Ruční papírna – Velké Losiny
Jedna z nejstarších dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru byla založena ve Velkých Losinách v 16. století. V roce 1987 zde bylo zřízeno specializované muzeum papírenské výroby, které je jediné v České republice. Prohlídkový okruh po rekonstrukci prochází nejatraktivnějšími částmi objektu včetně stěžejních pracovišť výroby ručního papíru.

Rejvíz
Na rozlehlé ploše 270 ha se rozkládá státní přírodní rezervace, která láká svými unikátními rašeliništěmi kolem Malého a Velkého mechového jezírka, jejiž původ se odhaduje na období před šesti až devíti tisíci lety. Velké mechové jezírko je přístupno naučnou stezkou po Haťovém chodníku. Návštevníci tak mají možnost pozorovat na vlastní oči přes 200 druhů rostlin a travin, 50 druhů mechorostů. V blízkém okolí se dále nachází pozůstatky přes 250 let staré sklárny, památník a hřbitov padlých ruských vojáků a středověký Hamr – velké kladivo, které poháněno vodou vytloukalo ze spečené rudy železnou strusku.
Arboretum
květinový ráj nedaleko přehrady Slezská Harta. Najdete zde plno překrásných i cizokrajných rostlin ve velkých sklenících.

Mladečské jeskyně
Jeskyně se ojedinělým krasovým vývojem. V Dómu mrtvých byl nalezen osekaný křemenný valoun starý půl miliónu let. Na stejném místě bylo nalezeno bydliště kromaňonského člověka. Ve stejné jeskyni byly objeveny i stopy nejstarších evropských nástěnných maleb.

Městské – hornické muzeum ve Zlatých Horách 
Vlastivědné muzeum se specializací na hornictví se nachází ve středu města, ve více jak 300 let staré barokní budově. Stálou expozici tvoří přehlídka středověkého a současného hornictví, region Zlatohorska na fotografiích a pohlednicích, ukázka štoly středověké i současné a dále je expozice věnována čarodějnickým procesům s ukázkou mučírny. Specifikem muzea je sbírka týkající se rýžování zlata s unikátní ukázkou rýžování v podání pravého zlatokopa.

Poutní místo Marie Pomocná 
Toto oblíbené poutní místo mezi lidmi sahá svými kořeny až do švédských dob, i když jako poutní místo bylo uznáno až o dvě generace později. Duchovní místo je vyzdobeno nádhernými obrazy a freskami, které tisícům poutníků nejen zpříjemňovaly pobyt, ale vracely jim radost a duševní pohodu. Kostel, kaple, kapličky, křížové cesty byly vyzdobeny obrazy, které nám připomínají církevní dějiny. Tvůrci těchto děl byli známí slezští malíři Franz Templer a Emil Brendel.

RANCH M Vernířovice
Ranč je zaměře na chov strakatého Huculského koně. Mimo vyjížděk na koních standartního typu do blízkého okolí nabízí specialitu „šestidenní putování na koních z Jeseníků do Beskyd (trasa dlouhá přes 200 km, vyžaduje jezdecké zkušenosti, počet pro toto putování je 4 až 6 osob).

Zámek Jánský Vrch
Historie zámku Jánský Vrch, započala již ve druhé polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm Svidničtí hrad. V průběhu 15. století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale i samotným biskupstvím, které nechalo zbořit obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba objektu, probíhala na konci 15. století. V průběhu těchto úprav byl také změněn název na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. K definitivní přestavbě původního hradu, později sídla s pohodlnějším pozdně renesančním palácem na barokní zámek, došlo v 18. století. V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho zestátnění došlo po vyrovnání polské a české katolické církve, v roce 1984. Jánský Vrch má dva prohlídkové okruhy. První vede místnostmi zámku, součástí prohlídky je sbírka dýmek a kuřáckých potřeb. Druhý vede hospodářským zařízením, které bývá na památkových objektech skryto. Zajímavostí je dochované plynové osvětlení,výstava historických plynových spotřebičů, v zimních měsících besedy u kávy a čaje.

Veteran Muzeum „U Havlíčků“ v Rapotíně
Expozice hraček, pohyblivých figurín v životní velkosti, řezbářské lidové tvořivosti, dětských kočárků, hodin, kol, motokol, motocyklů, drožek, parních strojů, stacionárních motorů, traktorů, zemědělské, požární a vojenské techniky veškerého provedení od minulosti až po současnost.

ZOO Park v Rapotíně
Lesopark, mini arboretum, zoo koutek s volně vypuštěnými zvířaty. Mini safari, dětský zábavní koutek s venkovním posezením a ohništěm. V ZOO parku můžete shlédnou opice, lamy, pštrosy, osly, africké kozy, ovce, domácí a vodní drůbež, pávy, čápy, jihoamerické krocany, exoty, labutě, kachničky, křepelky, bažanty a další. Možnost svezení na koni a oslících pro celou rodinu.

Kostelík Žárová 
Dřevěný kostel sv. Martina nechal postavit roku 1611 pro své luteránské poddané majitel losinského panství Jan Jetřich ze Žerotína. Podoba této roubené, rustikální, renesanční architektury s pozdně gotickými reminiscencemi zůstala dodnes nezměněna. Inventář je převážně barokní. Hlavní oltář z roku 1717 pochází z poutní kaple Nejsvětější Trojice u Maršíkova.

Králíky, pevnosti Bouda a Hanička
Klášter a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Mariánském kopci byl vybudován v letech 1696 až 1710. Koncem 19. století sem přesídlili redemptoristé, kteří významně pozměnili tvář kláštera. Ambity kláštera s hroby mnichů, bazilika i kaple Svatých schodů jsou nyní na požádání přístupné pro veřejnost.
Pevnost Bouda je unikátní vojenskou památkou a jedinou z pěti dělostřeleckých tvrzí dokončenou ve 30. letech, která je zpřístupněna veřejnosti. Jedná se o objekt který propojuje systém chodeb a sálů. Dochovaly se také pozůstatky německých dělostřeleckých zkoušek ojedinělého rozsahu.
Nedaleko města Rokytnice v Orlických horách se nachází nejnavštěvovanější tvrz u nás, Pevnost Hanička, která jistě stojí za návštěvu.

Vojenské muzeum v Králíkách
Na podmět několika nadšenců bylo u srubu K-S14 (U cihelny) vybudováno vojenské muzeum. To by se mělo v budoucnu stát centrem pevnostní oblasti celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě a obraně státu. V okolí je mnoho pevnůstek a vojenských srubů.

Hanácký skanzen v Příkazech
Památková rezervace lidové architektury, která je střediskem lidové architektury a zemědělství na Hané.